กรมสรรพาสามิตร
               วันนี้(29ส.ค.2554) สรรพสามิตเตรียมเสนอต่อเวลาลดภาษีดีเซลอีก 1 เดือน แนะ ก.พลังงาน ดูแลส่วนต่างเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ รายงานแจ้งว่านายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เตรียมเสนอขอให้กระทรวงพลังงาน พิจารณาขยายเวลาการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จากที่จัดเก็บอยู่ที่ 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ และจะดูสถานการณ์รายเดือนจนกว่าราคาน้ำมันจะไม่เป็นภาระกับประชาชน           ทั้งนี้ การลดภาษีน้ำมันดีเซลจะทำให้รายได้หายไปเดือนละ 9,000 ล้านบาท ซึ่งหากไม่มีกำหนดเวลาชัดเจนในการลดการจัดเก็บ ก็จะกระทบกับประเมินรายได้ในปี 2555 ซึ่งหากต้องลดภาษีทั้งปีก็...
อ่านต่อ
วันนี้(10 ก.ค.) นายชวลิต พิชาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้เชิญ สนพ.ไปหารือเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมัน โดยเสนอว่าค่าการตลาดค้าปลีกและค่าขนส่ง จะกลับไปใช้ ระบบอัตราคงที่ได้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นอัตราลอยตัว หลังจากมีเสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องราคาน้ำมันแพงอย่างมาก ทั้งนี้หากดูข้อเท็จจริง จะพบว่า หากดูภาพรวม ผู้ค้าน้ำมันไม่ได้เอาเปรียบประชาชนมากนัก โดยราคาน้ำมัน ส่วนใหญ่จะมาจากราคาตลาดโลก ภาษีและเงินกองทุนต่าง ๆ ขณะที่ทางด้านกระทรวงการคลังยังไม่ได้หารือกับกระทรวงพลังงานว่าจะมีการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงหรือไม่ หลังจากป...
อ่านต่อCopyright © 2016 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics